ММВБ: $62,40 €64,94

"Мозаика-Димитровград" №31 (283) от 7 августа 2014 г.