ММВБ: $64,61 €72,32

Операция Fashion: Следуй за мечтой