ММВБ: $60,37 €61,36

Операция Fashion: Следуй за мечтой