ММВБ: $71,24 €82,73

Операция Fashion: Следуй за мечтой