ММВБ: $63,23 €70,43

Операция Fashion: Следуй за мечтой