ММВБ: $74,14 €83,71

Операция Fashion: Следуй за мечтой